ความต้องการแนวทางในอุตสาหกรรมต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้านต่อเติมบ้านถึงเวลาแล้วที่วอชิงตันจะต้องก้าวขึ้นและออกกฎหมายที่จะบังคับให้รัฐต่างๆ ควบคุมอุตสาหกรรมการปรับปรุงบ้านให้ดีขึ้น จนถึงตอนนี้ ต่อเติมบ้านวอชิงตันได้ทิ้งกฎเกณฑ์ของอุตสาหกรรมการปรับปรุงบ้านให้อยู่เหนือหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ และด้วยเหตุผลใดก็ตาม หลายรัฐจึงขาดแคลนอย่างมาก

ยังมีบางรัฐที่ไม่มีแม้แต่ใบอนุญาตของผู้รับเหมาในการต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้านสำหรับบางรัฐที่มีใบอนุญาต ข้อกำหนดด้านใบอนุญาตไม่รวมถึงการที่ผู้สมัครแสดงความสามารถในการทำงานปรับปรุงบ้านประเภทใดก็ได้ (ก็เหมือนจะบอกว่าจะออกใบอนุญาตให้ตัดผมก็ได้ แต่ไม่ต้องสาธิตว่าตัดผม………อุ๊ย!) ถ้าอย่างนั้นรัฐจะยุ่งกับการออกใบอนุญาตทำไม ถ้ามี ต่อเติมบ้านไม่มีข้อกำหนดในการแสดงความสามารถหรือไม่? รายได้? หรืออาจเป็นได้ว่าพวกเขาต้องการการร้องเรียนของผู้บริโภคมากขึ้นสำหรับฝ่ายผู้บริโภคและ BBB เพื่อจัดการ? ต่อเติมบ้านผลที่ตามมาที่น่าเสียดายของปัญหานี้คือเจ้าของบ้านเป็นคนที่จ่ายราคาโดยได้รับผลงานที่ไม่ดีและปัญหาการปรับปรุงบ้านที่ลดลง https://www.win888.co.th/

พูดตามตรง อุตสาหกรรมการปรับปรุงบ้านดูเหมือนจะไม่ดึงดูดบุคคลที่น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ และมีความสามารถมากที่สุด ต่อเติมบ้านสิ่งล่อใจของความรวดเร็วและความสะดวกในการ “มีคุณสมบัติ” ในการทำงานปรับปรุงบ้าน นำ “ตัวละคร” มากมายมาสู่ประตูบ้านคุณ ต่อเติมบ้านเมื่อผมเป็นผู้รับเหมา ผมต้องจ้างคนมาทำงานหลายตำแหน่ง คนส่วนใหญ่ที่ฉันสัมภาษณ์และบางครั้งได้รับการว่าจ้าง ดูเหมือนจะมีปัญหาแบบเดียวกันกับอดีตนายจ้าง ปัญหาเหล่านี้ประกอบด้วยปัญหาการใช้สารเสพติด ปัญหาความซื่อสัตย์ และปัญหาความน่าเชื่อถือ กลุ่มแรงงานไม่เคยมีพรสวรรค์และความสามารถในการจ้างงานมากมายให้เลือก