เครื่องปั๊มโลหะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

การปั๊มโลหะ หมายถึง การดัด ตัด เจาะ และขึ้นรูปโลหะให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ เครื่องปั๊มโลหะเป็นคำรวมสำหรับกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโลหะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แผ่นโลหะมักใช้สำหรับสิ่งนี้วิศวกรมักจะใช้เครื่องปั๊มหรือเครื่องกดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ แม้ว่าการปั๊มด้วยมือก็เป็นทางเลือกเช่นกัน เครื่องปั๊มโลหะขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการนี้อาจเป็นการทำงานแบบง่ายๆ ขั้นตอนเดียว

ที่โลหะจะขึ้นรูปทันที หรืออาจเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนเครื่องปั๊มโลหะ ในระยะหลัง ความคืบหน้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะดำเนินการในขั้นต่อไปขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปั๊มโลหะหลายขั้นตอนอาจถูกมองว่าเป็นกระบวนการในตัวเองเครื่องปั๊มโลหะ ตัวอย่างเช่น กระบวนการเจาะโลหะอาจแบ่งย่อยได้อีกเป็นการเจาะ (เจาะหลายรูใกล้กัน) บาก (สร้างช่องทับซ้อนกัน) เล็ม

การเจาะ ขึ้นรูป และดัดเมื่อพูดถึงการปั๊มขึ้นรูปโลหะ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม

(ตัดวัสดุส่วนเกินออก) และงานอื่นๆการสร้างเหรียญหมายถึงการกระตุ้นให้พลาสติกไหลบนพื้นผิวโลหะโดยทำให้เกิดความเครียดสูง การปั๊มแบบโปรเกรสซีฟเกี่ยวข้องกับการป้อนหรือดันแผ่นโลหะโดยอัตโนมัติผ่านกระบวนการแต่ละขั้นตอนที่มีการเจาะ ขึ้นรูป และดัดเมื่อพูดถึงการปั๊มขึ้นรูปโลหะ เครื่องปั๊มโลหะเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมของบริษัทสามารถสร้างหรือทำลายมันได้ เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่ทำงานหนักที่สุด เครื่องปั๊มโลหะโชคดีที่มีผู้ให้บริการที่สามารถผลิตโลหะปั๊ม

ตามสั่งจำนวนมากได้ เครื่องปั๊มโลหะและสามารถทำได้ในเวลาที่บันทึกได้ เหล่านี้คือคนที่จะร่วมเป็นพันธมิตรด้วยแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องปั๊มโลหะแต่ละเครื่องสามารถมีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแม่พิมพ์ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักร เครื่องปั๊มโลหะแม่พิมพ์เป็นส่วนประกอบหลักในเครื่องปั๊มโลหะที่ทำหน้าที่หล่อ เจาะ ตัด และขึ้นรูปแผ่นโลหะการทำงานของแม่พิมพ์พื้นฐานคือการวาด การตัด และการดัด ในการปั๊มโลหะ แผ่นโลหะจะถูกวาง

ลวดลายบนแม่พิมพ์สามารถใช้ทำนูนหรือทำตัวอักษรสามมิติบนผลิตภัณฑ์

ในแม่พิมพ์หรือเครื่องมือกดที่มีช่องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งให้รูปร่างที่ต้องการกับแผ่นโลหะ เครื่องปั๊มโลหะส่วนบนของดายเชื่อมต่อกับแท่นกดในขณะที่ส่วนประกอบด้านล่างเชื่อมต่อกับแท่นกด เครื่องปั๊มโลหะขนาดเล็กส่วนประกอบเฉพาะที่เรียกว่าพั้นช์จะดันแผ่นโลหะผ่านแม่พิมพ์ จึงดำเนินการขึ้นรูปจริง ลวดลายบนแม่พิมพ์สามารถใช้ทำนูนหรือทำตัวอักษรสามมิติบนผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้แม่พิมพ์จะถูกวางในแผงโลหะ

แผ่นไม่ว่าจะโดยลำพังหรือเป็นชุดของการกดในแนวการกด แม่พิมพ์และแท่นพิมพ์ปั๊มโลหะสามารถมีตัวแปรอินพุตที่แตกต่างกันบนฐานของระวางน้ำหนัก เครื่องปั๊มโลหะความขนานของการกด ความสูงปิด แรงดันไนโตรเจนในแม่พิมพ์ แรงดันถ่วงดุล และความเร็วการกด ตัวแปรเหล่านี้สามารถส่งผลต่อคุณภาพของแผงปั๊ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการติดตั้งแม่พิมพ์ แท่นพิมพ์แบบเดียวกันสามารถใช้ซ้ำได้โดยเปลี่ยนแม่พิมพ์ชุดหนึ่งเป็นอีกชุดหนึ่ง