ประวัติเครดิตสำหรับการรีไฟแนนซ์รถ

ประวัติเครดิตที่ดีมีความสำคัญ

สำหรับผู้ให้กู้เพราะช่วยในการตัดสินความเสี่ยง ประวัติเครดิตไม่ดีที่มีการชำระเงินล่าช้าหลายครั้งถือเป็นสัญญาณธงแดง ดังนั้น เริ่มปรับปรุงประวัติเครดิตของคุณ สัญญาณของการปรับปรุงใด ๆ จะส่งผลต่อโอกาสในการอนุมัติของคุณอย่างแน่นอน แม้ว่าคุณจะเคยประสบกับภาวะตกต่ำมาก่อน การจ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นเวลาหกเดือนก็ช่วยได้ จะช่วยปรับปรุงเครดิตของคุณให้คุ้มค่า

รายได้และการจ้างงาน

ผู้ให้กู้ต้องการให้คุณเปิดเผยรายได้รวมของคุณ (รายได้ก่อนหักภาษี) รายได้ของคุณจะรวมทุกอย่างตั้งแต่เช็คจ่ายปกติ เงินบำนาญ ค่าเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ แม้ว่าผู้ให้กู้แต่ละรายจะมีเกณฑ์ของตัวเอง แต่โดยปกติแล้วจะอยู่ระหว่าง 1,500-2,000 ดอลลาร์

คุณจะไม่เพียงแต่ถูกตัดสินจากรายได้ของคุณ แต่ยังรวมถึงอัตราส่วน PTI (การจ่ายต่อรายได้) และ DTI (หนี้ต่อรายได้) ของคุณด้วย

PTI อธิบายอัตราส่วนของการชำระเงินรายเดือนของคุณต่อรายได้ต่อเดือน ผู้ให้กู้ต้องการให้ PTI อยู่ระหว่าง 15-20%

DTI แสดงอัตราส่วนของรายได้ต่อเดือนของคุณที่จะนำไปชำระหนี้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมภาษี ค่าธรรมเนียม เบี้ยประกัน ฯลฯ ผู้ให้กู้ต้องมีข้อจำกัด DTI อยู่ที่ประมาณ 50%

การจ้างงานของคุณก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน การจ้างงานเต็มเวลาจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะจะทำให้ผู้ให้กู้ได้รับเงินเป็นประจำ ผู้ให้กู้เกือบทุกรายต้องการให้คุณทำงานให้กับนายจ้างปัจจุบันของคุณอย่างน้อยหกเดือน

การรีไฟแนนซ์รถควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องเนื่องจากผู้ให้กู้จะตรวจสอบความถูกต้อง